19. 7. 2010.

Aditivi

Hemijski aditivi
   Hemijski dodaci su praškasti ili tečni dodaci koji daju betonu zahtjevane karakteristike a bez njihovog dodavanja te karakteristike je nemoguće dobiti.U normalnim okolnostima doziranje aditiva ne prelazi 5% u odnosu na masu cementa. Dodaju se neposredno pre ili tokom mješanja. Razlozi za primenu aditiva su:

• smanjenje koštanja izrade armirano-betonskih konstrukcija
• sigurnost kvaliteta svježe betonske mješavine tokom mješanja, transporta, ugradnje i njege betona
• poboljšavanje karakteristika očvrslog betona
• mogućnost bržeg postupka gradnje u situacijama u kojima je to neophodno

   Uspješnost primjene aditiva za beton zavisi od količine koja se dozira kao i načina betoniranja. Većina aditiva su u tečnom stanju i moguća je upotreba bilo na fabrici betona, bilo na gradilištu. Efikasna upotreba aditiva zavisi od ciljeva koje želimo postići kako na svežoj betonskoj mješavini tako i na očvrslom betonu. Vrsta i količina aditiva koja se dodaje betonu utiče na vodocementni faktor, optimalno vrijeme mješanja, obradljivost, ugradljivost, vrijeme vezivanja, temperaturu mješavine, uvučeni vazduh kao i trajnost očvrslog betona. Posebnu pažnju treba obraditi na kompatibilnost aditiva za beton sa vrstom i količinom cementa koja se upotrebljava. Vrsta i količina aditiva koju preporučuje proizvođač svakako se mora dokazati na prethodnim probama u laboratoriji pre upotrebe na fabrici betona. Preporučujemo da se pridržavate uputstava koje je dato u specifikaciji proizvoda. Najčešći vid aditiva su superplastifikatori, plastifikatori, ubrzivači, usporivači, boje za beton, antikorozivi, vrske.

   Superplastifikatori povećavaju obradljivost i plastičnost svježe betonske mješavine, omogućavajući lakšu ugradnju i samim tim smanjenje potrebne energije za ugradnju. Superplastifikatori omogućavaju smanjenje potrebne količine vode preko 12% sa mogućnošću zadržavanja obradljivosti i plastičnosti. Primenom ovih aditiva moguće je smanjiti vodocementni faktor i samim tim povećati značajno čvrstoće betona.

   Plastifikatori su grupa hemijskih aditiva koji imaju ista svojstva kao superplastifikatori osim što su njihove mogućnosti znatno slabije.

   Ubrzivači vezivanja betona su hemijski dodaci betonu koji omogućavaju ubrzano očvršćavanje betona nakon njegove ugradnje. Mehanizam delovanja se sastoji u ubrzavanju reakcije hidratacije cementnog kamena. Primena ovih vrsta hemijskih dodataka je preporučljiva kada je neophodno dobiti veoma visoke rane čvrstoće betona.

   Usporivači vezivanja betona su hemijski dodaci betonu koji omogućavaju usporeno vezivanje cementnog kamena. Primena ove vrste hemijskih aditiva je poželjna u vrijeme ljetnjih meseci kada su temperature veoma visoke i kada je opasnost od brzog vezivanja cementnog kamena veoma velika.

   Boje za beton su hemijski dodaci koji se koriste u betonu kako bi se promenila boja samog betona. Postoji veoma širok asortiman boja za betona na veoma različitim bazama.

   Antikorozivi su smješe za zaštitu betonske površine od uticaja spoljašnje sredine. Često je beton izložen raznim hemijskim uticajima koji su štetni po njega. Da bi se spriječilo propadanje betonskih konstrukcija jedan od načina je svakako i primena antkoroziva.

   Vrska je jedan od hemijskih aditiva betonu koji se dodaje za vezu starog I novog betona kao i radi poboljšanja nekih karakteristika betona.

Mineralni dodaci
   Postoje materijali koji imaju pucolanska svojstva kao i materijali koji imaju latentna hidraulička svojstva. Ovi fino mleveni materijali se dodaju betonu kako bi se unapredile njegove karakteristike ili da bi se zamenio dio Portland cementa. Tu grupu materijala čine elektrofilterski pepeli (leteći pepeo), zgure visokih peći, mikrosilika, metakaolin.

   Elektrofilterski pepeo (leteći pepeo) koji se dobija sagorevanjem uglja u termoelektranama može se koristiti kao zamena za portland cement (i do 60% po masi). Karakteristike elektrofilterskog pepela zavise od vrste uglja koji sagoreva. Generalno elektrofilterski pepeo sa većim dijelom silicijuma je pucolan dok ako preovladava kalcijum tada ima latentna hidraulička svojstva.

   Zgura visokih peći nastaje kao produkt u proizvodnji čelika i može zameniti i do 80% cementa po masi. Poseduje latentna hidraulična svojstva.

   Mikrosilika (silika fume) je biprodukt proizvodnje silikona i ferosilikona. Mikrosilika je produkt koji je po svom sastavu sličan elektrofilterskom pepelu dok su čestice i do 100 puta manje od čestica elektrofilterskog pepela. Posledica ovoga je veoma velika specifična površina materijala. Zbog veoma velike specifične površine mikrosilika ima veoma brzu pucolansku reakciju. Mikrosilika se koristi za dobijanje betona visokih čvrstoća kao i veoma trajnih betona.

   Metakaolin (visoko reaktivni metakaolin) je mineralni dodatak betonu kojim se postižu karakteristike betona slične onim sa mikrosilikom. Dok je mikrosilika tamne boje metakaolin je svijetle boje. Beton spravljen sa ovim materijalom je veoma dobar za arhitektonske svrhe u kojima se zahteva estetika od natur betona.

Fiberi - vlakna u Betonu
   Primena vlakana u betonu je počela kada i primena betona još u vreme Rimljana. Današnji trend su svakako čelična, polipropilenska, staklena i prirodna vlakna u betonu. U novije vrijeme počela je i primena ugljeničnih vlakana (karboni) ali je njihova upotreba ograničena zbog njihove cene. Zavisno od vrste vlakana koja se koriste dobijaju se i određene karakteristike betona

2 коментара: